1- Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 adet noter onaylı)

3- Tasfiye Kuruluna ilişkin görev bölümü kararı (2 Adet noter onaylı)

4- Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye kuruluna ait imza beyanları Müdürlüğümüzde alınmakta olup, Noterlerden alınan imza beyanları (tescil talepnameleri) kabul edilmemektedir.  Şirket yetkilisi Müdürlüğümüz huzurunda imza beyanı veremeyecekse, bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Müdürlüğüne  Mesis başvuru talep numarasını ibraz ederek, imza beyanını (tescil talepnamesi) verebilir

5-Hazirun cetveli

6-Gündem

7- Tasfiye Kurulunun kimlik fotokopisi ve fotoğrafı (2’şer adet)

8- Tasfiyeye giriş bilançosu (damga vergisi ödenmiş)

9-Bakanlık Temsilcisi görevlendirme yazısı (varsa)
Bakanlık Temsilcisi bulundurma zorunluluğu gerektiren işlemler; Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında. Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında. Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında. Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında Bakanlık Komiseri bulunması zorunludur.

10- Toplantı gündemin tebliği listesi

 

ÖNEMLİ NOT: Tasfiye Memurlarının en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye de bulunması şarttır (TTK-536)

 

 

Kardeş Odalarımız

Copyrigt © 2015 Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.