1-Dilekçe
2-Mersis siteminden düzenlenerek Müdürlüğümüz tarafından  tasdik onay verilen kooperatif anasözleşmeleri;  kooperatif ortakları tarafından Müdürlüğümüz huzurunda imzalanarak tasdik olunur. Tastik olunan kooperatif anasözleşmesi izin alımak üzere ilgili izinleri almak üzere teslim edilir.
3-Bakanlık izin yazısı (Aslı)
4-Taahhütname
5- Hükmi Şahıslara ait Oda Kayıt Beyannamesi
6- Geçici Yönetim Kurulunun kooperatif ünvanı altında düzenlenmiş imza beyanları Müdürlüğümüzde alınmakta olup, Noterlerden alınan imza beyanları (tescil talepnameleri) kabul edilmemektedir.  Kopperatif yetkilisi Müdürlüğümüz huzurunda imza beyanı veremeyecekse, bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Müdürlüğüne  Mesis başvuru talep numarasını ibraz ederek, imza beyanını (tescil talepnamesi) verebilir.
7-Kurucu ortakların kimlik fotokopileri ve fotoğrafları (2’şer adet)

8- Nakdi sermayenin 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğine dair banka yazısı ve dekontu


  NOT: İlgi Bakanlık tarafından onay verilmesi üzerine; koopratifin tescil ve ilan işlemleri başlatılır.

 

Kardeş Odalarımız

Copyrigt © 2015 Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.