12
Ramazan Başlangıcı Tebrik
12
81 İL VALİLİĞİĞİNE RAMAZAN TEDBİRLERİ GENELGESİ
09
TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER KAMERUN

Sayın Üyemiz; TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; 15 Nisan 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Kamerun'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, toplantı detayları ve katılım linkini içeren program ekte sunulmaktadır.
İlgili Üyelerimize saygı ile sunulur.

[Devamını oku...]

09
21. Kamu Kalite Sempozyumu
Sayın Üyemiz; TOBB' dan Odamıza gelen yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) iş birliğinde 13 - 14 -15 Nisan 2021 tarihlerinde ekli program çerçevesinde "Geleceği Şekillendirmek" konulu 21. Kamu Kalite Sempozyumu gerçekleştirilecektir. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan Sempozyuma ilişkin davet ekte sunulmaktadır
Saygılarımızla

[Devamını oku...]

09
Kolay İhracat Platformu Bilgilendirme Semineri
Sayın Üyemiz; TOBB' dan Odamıza gelen yazıda; KOBİ'leri ilgilendiren yeni uygulamalar ve gelişmeler hakkında farkındalık oluşturmak ve ihtiyaç duyulan...

[Devamını oku...]

09
IKBY İLE KARŞILIKLI TİCARİ TEMASLAR
TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; 12 Nisan 2021 Pazartesi günü 13:45-15:00 saatleri arasında Hindistan'da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri moderatörlüğünde, Amazon Hindistan yetkililerinin konuşmacı olarak katılarak iş insanlarımızı bilgilendireceği "Amazon Hindistan ile Hindistan Pazarında E-Ticaret Fırsatları" isimli e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
İngilizce dilinde düzenlenecek olan toplantının programı ve toplantıya katılmak için gerekli link ekte sunulmuştur.
İlgili üyelerimize saygı ile duyurulur.

[Devamını oku...]

09
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Hindistan
TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; 12 Nisan 2021 Pazartesi günü 13:45-15:00 saatleri arasında Hindistan'da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri moderatörlüğünde, Amazon Hindistan yetkililerinin konuşmacı olarak katılarak iş insanlarımızı bilgilendireceği "Amazon Hindistan ile Hindistan Pazarında E-Ticaret Fırsatları" isimli e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
İngilizce dilinde düzenlenecek olan toplantının programı ve toplantıya katılmak için gerekli link ekte sunulmuştur.
İlgili üyelerimize saygı ile duyurulur.

[Devamını oku...]

09
TÜRKİYE -AB İŞ DÜNYASI DİYALOĞU (TEBD) PROJESİ - TARIMSAL GIDA FORUMU HK
Sayın Üyemiz; TOBB' dan Odamıza gelen yazıda; Avrupa Birliği'nin sağladığı mali destekle TOBB ve "Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği" (EUROCHAMBRES) işbirliğinde yürütülmekte olan "Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD)" projesi kapsamında, 21-22 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak "Tarımsal Gıda Forumu" etkinliği gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
Tarımsal Gıda Forumu, endüstri liderlerini, politika yapıcıları, çiftçileri, tarımsal gıda tedarik zinciri aktörlerini ve diğer kamu kurumlarını, 4 farklı oturum, paneller ve interaktif yuvarlak masalar aracılığıyla, "tarımsal gıda" alanındaki temel konuları tartışmak için bir araya getireceği ifade edilmiştir.
Söz konusu etkinlik hakkında detaylı bilgi ve kayıt formu https://events.tebd.eu/event/Agri-Food-Forum adresinde yer almaktadır.
İlgili Üyelerimizin bilgilerine sunarız,
Saygılarımızla,

[Devamını oku...]

09

Sayın Üyemiz; TOBB' dan Odamıza gelen yazıda; 28-30 Nisan 2021 tarihleri arasında online olarak "Moldova Ticaret Forumu 2021" gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
Yerel ve Avrupa pazarından yeni işbirliği imkanları bulma ve firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirme fırsatları sağlanacağı düşünülen ve 300'e yakın Moldovalı firmanın katılımının beklendiği bahse konu etkinlik hakkında detaylı bilgi ve kayıt formu https://moldova-trade-forum.b2match.io/home  adresinde yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

[Devamını oku...]

08
Bilecik Teşvik Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı
07
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi
Sayın Üyemiz; TOBB' dan Odamıza gelen yazıda; KOBİ yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak internet üzerinden, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilecek "Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi" başlıklı eğitimden; gerek çalışanlarının gerek müşterilerinin ve temasta bulunun diğer kişilerin kişisel verilerini mevzuata uygun şekilde işlemek isteyen şirket sahip ve yöneticileri bu eğitimden faydalanabilecektir. Eğitim sonunda katılımcılar kişisel verilerin korunması hukukunun temel kavramlarını, Kanun'un getirdiği yeni koruma mekanizmasının işleyişini, riskleri, fırsatları, veri işleme faaliyetinde sorumluluğun ne şekilde işlediğini,
verisi işlenenlerin haklarını, hak arama usulünü, kişisel verileri koruma envanterinin ne olduğunu, VERBİS'e kayıt, aydınlatma, kişisel veri koruma politikası hazırlama gibi mutlaka yerine getirilmesi gereken çeşitli aşamaları öğrenmiş, farkındalık sahibi olmuş olurlar. Eğitim sonunda katılımcılara soru-cevap imkanı verilecektir. Eğitimin % 70'ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak ve e-posta adreslerine gönderilecektir.
Saygılarımızla

[Devamını oku...]

06
Brezilya Sağlık Bakanlığının Tıbbi Malzeme İhtiyacı
Sayın Üyemiz; Tobb' dan Odamıza gelen yazıda; Brezilya Ankara Büyükelçiliği’nin ilgide kayıtlı yazısı ile, T.C Dışişleri Bakanlığı’na iletilen bir notaya atfen, Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın ekte sunulan tıbbi malzemeleri satın almak istediği bildirilmektedir.
Konuyla ilgilenen firmaların, ürün bilgileri, firma bilgileri, tedarik miktarı ve irtibat detaylarını
secom.ancara@itamaraty.gov.tr adresine göndermek suretiyle iletişime geçmeleri mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

[Devamını oku...]

06
Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler Umman ve Danimarka
TOBB' dan Odamıza gelen yazıda; 6 Nisan 2021 Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında Umman'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz, 8 Nisan 2021 Perşembe günü 14:00-15:30 saatlerinde ise Danimarka'da görev yapmakta olan Ticaret müşavirlerimiz ve bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşılacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Toplantıların programı ve toplantıya katılmak için gerekli linkler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

[Devamını oku...]

05
Python Programlamaya Giriş Eğitimi
Değerli Üyemiz; TOBB, TOBB ETÜ ve Global Al Hub iş birliğinde gerçekleştirilen Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi kapsamında 5-9 Nisan tarihleri arasında "Python Programlamaya Giriş Eğitimi" gerçekleştirilecektir.
Eğitim ücretsiz olup sonrasında katılımcılara sertifika verilecektir.
Saygılarımızla,

[Devamını oku...]

02
Yenilenebilir Enerji Kaynak garanti YEKG
Sayın Üyemiz; TOBB’dan Odamıza intikal eden Yenilenebilir Enerji Kaynak garanti YEKG hakkındaki yazı aşağıdaki gibidir.
Avrupa Birliği (AB) 2021 yılından itibaren Avrupa Yeşil Mutabakatında (Green Deal) yeni bir aşamayagelmiş durumdadır. İlerleyen günlerde karbon salınımları ile ilgili olarak AB dışından Avrupa'ya ihracatyapan ülkelere "Sınırda Karbon Düzenlemesi" adıyla ilave maliyetlerin gelmesi söz konusu olacaktır. Bu mali yaptırımların; sanayiden enerjiye kadar birçok sektörü etkilemesi mümkündür. Sınıra Karbon Düzenlemesi mekanizması ile ilgili detayların henüz netleşmemiş olmasına rağmen üretim süreçlerinde ve diğer hizmet aşamalarında tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleme seçeneğinin önem kazanacağı düşünülmektedir.
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının belgelenmesi, yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla, 01 Haziran 2021 tarihinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemini devreye almayı planlamaktadır.
Türkiye'de devreye alınacak ve EPİAŞ bünyesinde işletilecek YEK-G Sisteminin anlatılması amacıyla; 07 Nisan 2021 tarihinde 14.00- 1 6.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan toplantıya ilgili üyelerimizin katılımını bekler saygılar sunarız.

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 71İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son   

 

Kardeş Odalarımız

Copyrigt © 2015 Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.