SAYISAL TAKOGRAF VERİ YÜKLEME VE KEP ADRESİ ALMA ZORUNLULUĞU

  • 02.01.2020
  • BilecikTSO

 

TAKOĞRAF Kayıtlarının saklanması şartı 01/01/2020 itibarıyla başlayacaktır.


Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40 Maddesinin 31nci fıkrasında belirtilen Sayısal takograf kayıtlarının İşletmeler tarafından dijital ortamda saklanması şartı. 01.Ocak 2020 Tarihi itibarıyla resmen başlayacaktır.

Yetki belgelerinde bulunana araçlarda ki Dijital takoğraf kayıtlarını 3 er aylık dönemlerde TOBB ve Ticaret odaları vasıtasıyla dağıtılan işletme kartı ve TAKOGRAF VERİ İNDİRME kayıt cihazıyla indirerek bu bilgileri elektronik ortamda arşivinde saklamak zorundadır.
UDHB Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü  ve TOBB Müşterek tarafından hayat geçirilen ve şu anda test aşamasında olan
“STATUM Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi “ 
https://staumanaliz.tobb.org.tr/ Adresi üzerinden bakanlığın veri tabanına bu bilgileri gönderecektir.
Aynı sistem üzerinden araç şoförleri de kendi taşıt kartlarıyla 28 günlük çalışma ve mesai, istirahat verilerini Gümrük kapıları, Otogarlar, dinlenme tesisleri, ve Otoyollar üzerinde kurulacak kıosk lar vasıtasıyla sürücü kartlarıyla 1 dakika içinde yükleyebileceklerdir. 
İlk KİOSK İmalatı ve teslimi yapılmış bakanlık tarafından montaj çalışmalarına başlanmış bulunulmaktadır.
Bu konuda İşletmelerin sisteme bilgi gönderme zorunluluğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından ayrıca bildirilecektir.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Yetki Belgesi Almış Tüzel Kişi Firmaların KEP Adresi Zorunluluğu Hakkında

 

Bilindiği üzere 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkartılmış olan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu ile yapılan eşya, yolcu ve yük taşımacılığı ile standartlar belirlenmiş ve yetki belgesi alma vb. diğer yeterlilikler getirilmiştir.

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 maddesinde yetki belgesi almak ve yenilemek için gerekli şartlar belirlenmiştir. Söz konusu şartlardan biri de Tüzel kişi firmaların KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinin bulunması şartıdır. Söz konusu şart Yönetmeliğin Geçici 2 maddesinin 1/b bendine göre 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmayacaktır. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre 01/01/2020 tarihi itibariyle KEP adresi zorunluluğu başlayacak olup karayolu ile taşımacılık faaliyetinde bulunmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi almış tüm tüzel kişi firmaların KEP adreslerinin bulunması şarttır.

 

KEP adresi olan firmaların KEP adreslerini yetki belgesi aldıkları birime bildirmeleri, KEP adresi olmayan firmaların ise KEP adresi temin edip daha sonra yetki belgesi aldıkları birime bildirmeleri gerekmektedir.

 

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar

Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri

MADDE 40 – (1) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları; bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden, taşımacılar ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
(31) Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir.

(32) Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleriyle ilgili olarak Bakanlıkça yayımlanan düzenleyici işlemlere uymakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

 

NOT:

 Şirketler şirket kartı alma zorunluluğu vardır.

Şahıs işletmeleri şirket kartı almak zorundadırlar.

 

 

Kardeş Odalarımız

Copyrigt © 2015 Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.