EKSPERTİZ RAPORLARI ve BELGELER

Ülkemizin ithalat, ihracat, gümrük ve teşvik mevzuatına ilişkin çeşitli işlemler sırasında firmalarımızdan, çeşitli konularda bazı durum tespitleri istenmekte ve bu tespitlerin odamızca yapılarak rapor düzenlenmesi talep edilmektedir. Gerek Odamızda kadrolu olarak çalışan gerekse Odamız bilirkişi listesinde yer alıp görev verildiğinde is yapan daha ziyade Mühendis vasfındaki eksperlerimiz tarafından düzenlenen bu raporlar, Odamızca onaylandıktan sonra üyelerimize verilmektedir.

Müracaat için firmanın talebini kısaca anlatan bir dilekçesi yeterli olmaktadır.

Görevlendirilen eksper veya eksper heyetinin incelemesinden sonra hazırlanan onaylı rapor odamızdan bir ücret ödenerek alınmaktadır. Ücret miktarları Yönetim Kurulumuzca her yıl için yeniden belirlenmektedir (Tespit ücreti 2310404 nolu telefondan öğrenilebilir).
 

Bazı ekspertiz raporu örnekleri:

Mahrece iade raporları ( Yurt dışına tamir için gönderilecek makine ve ekipmanın arizalı olduğuna ve yurt içinde tamirinin mümkün olmadığına ilişkin raporlar ile ithalatı sırasında arizalı veya istenen vasıfta çıkmayan malların durumunun tespitine ilişkin raporlar )
 

Dahilde İşleme İzin ve Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen girdilerin ihraç edilen üründe kullanılıp tüketildiğini ispat için istenen ve belgenin kapatılmasında talep edilen raporlar. (Birim mamulde kullanılan girdi miktarları tespit edilir )
 

Mücbir Sebep Belgeleri (Taahhüt edilen işlemin firmanın kusuru dışındaki nedenlerle zamanında gerçekleşememesi durumunda bu nedenlerin varlığını ve gecikme süresini tespit eden raporlar )
 

Geçici ithalata ilişkin raporlar. (Yurt içinden temini mümkün olmayan veya temininde külfet bulunan makine ve ekipmanın geçici olarak ithalinde bu durumu belgeleyen raporlar ile tanınan süre sonunda firmanın halen bu makineye ihtiyacı olduğunu belgeleyerek süre uzatımına ilişkin raporlar )
 

Yerel Muhteva Oranlarının tespitine ilişkin raporlar ( Eximbank kanalı ile özellikle doğu bloğu ülkelerine yapılan mal ihracatında, bu ülkelerle yapılan takas anlaşmaları çerçevesinde ihraç edilen ürünlerde belli oranda yerli katkı bulunması istenmektedir. Buna ilişkin olarak Eximbank'ın talep ettiği raporlar )
 

Demonte vaziyette konteynırlar içerisinde gümrüğe gelen makine ve ekipmanın montajı tamamlandığında hangi makineyi oluşturacağı veya bir makinenin parçaları olduğuna ilişkin raporlar.
 

Resmi kurum ve kuruluşlarca çeşitli gayelerle firmalardan istenen fiili üretim ve fiili sarfiyat raporları.

Kapasite raporlarına müstenit belgeler ( Dönüşüm belgeleri, raporda açık olarak yer almayan bazı ürünleri de imal edebildiğini gösteren açıklayıcı belgeler, Halk Bankasınca verilmekte olan KOBI kredileri ve teşvikleri sırasında Odamızdan kapasite raporlarına istinaden onayı istenen "KOBİ Onay Formu" onayları vb.
 

Ekspertiz rapor suretleri:

Yukarıda sayılan ekspertiz raporlarından bazıları tekraren istenen belge ve raporlar olup, yeniden çıkarılması yerine tasdikli suretlerinin verilmesi yeterli olmaktadır. Bunun için raporun bir fotokopisinin odamıza ibrazı ile suretinin çıkarılması mümkün olmaktadır.

Ekspertiz Raporu


İsim:
M. Koray KILIÇ
Görevi:
ODA MUAMELAT MEMURU
Telefon:
0(228)-216 00 11/12
Dahili:
4
E-Mail:
koray.kilic@bileciktso.org.tr

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç