Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporlarının düzenlenmesi Usul ve Esasları kapsamında;

Kapasite Raporu düzenlenebilmesi için,

  • Sadece Odamıza kayıtlı firma olması,
  • Çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınaî işletmelerin kapasite raporları, tesisin bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenmesi, 
  • 5174 sayılı kanunun 9 uncu maddesine göre bulunduğu yerdeki odaya kaydolmak zorunda olan şube ve fabrikaların, kapasite raporları, bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenmesi, gerekmektedir.

Kapasite Raporu Müracaatı Sırasında İstenecek Belgeler : 

Kapasite raporu müracaat formunu indirmek için lütfen tıklayınız

(1) Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,
(2) Firma, mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, mal sahibi değilse kiralık olan bina ve işyerinin kira sözleşmeleri, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,
(3) Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son 2 aya ait SGK bildirgeleri ve tahakkuk fişleri,
(4) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,
(5) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,
(6) Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,
(7) Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,
(8) Vergi levhası fotokopisi,
(9) Kalite Belge ve sertifikaları varsa listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),
(10) Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi.

Kapasite Raporunun iptalini gerektirecek durumlar 

Firmalara ait geçerli kapasite raporları,

1.     İşyerinin başka bir adrese taşınması nedeniyle adres değişikliği,
2.     Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi,
3.     Firmanın sanayicilik ve üreticilik vasfını kaybetmesi.
4.     Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
5.     Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,
6.     Firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun odaca tespit edilmesi,
7.     Herhangi bir nedenle firma kaydının odaca silinmesi,
8.     Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir odanın çalışma alanına nakletmesi,
9.     Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti, halinde yukarıdaki nedenlere istinaden Odalarca iptal edilir ve Birliğe bildirilir.

KAPASİTE RAPORU ÜCRETLERİ 

Kapasite raporu başvurularında 2 ayrı Ödeme yapılması gerekmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : 3.750,00 TL (Açıklama : (Firma Ünvanı ve TOBB Birlik Onay Ücreti)) 
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası    : 6.250,00 TL (Açıklama : (Firma Ünvanı ve Eksper Heyeti Ücreti))
Toplam                                     : 10.000,00 TL

Aşağıda Tablo 1 ve Tablo 2 de belirtilen IBAN numaralarına ödeme yapılarak ücret dekontlarının başvuru dosyalarına eklenmesi gerekmektedir.

TOBB Birlik Onay Ücreti (2024 yılı)  : 3.750,00 TL ( Tablo 1 )


Tablo 1 - (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hesap numaraları)
 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE HESAPLARI

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBAN NO

BANKA

ŞUBESİ

4201

785529

TR100006400000142010785529

T.İŞ BANKASI

AKAY

153

69072

TR350004600153888000069072

AKBANK

BAKANLIKLAR

760

5994350-5032

TR020001000760059943505032

ZİRAAT BANKASI

AKAY

184

2068017

TR210001500158007293586413

VAKIFLAR BANKASI

MERKEZ

1311

16000038

TR140001200131100016000038

HALKBANK

ÇUKURAMBAR TİCARİ

 

 

 

 

 

 

 

 Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Eksper heyeti ücreti  (2024 yılı)  : 6.250,00 TL ( Tablo 2 )

 

TABLO 2 - Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası hesap numaraları ;

BİLECİK TİCARET ve SANAYİ ODASI BANKA HESAP NUMARALARI
HESAP NUMARASI IBAN NUMARASI BANKA İSİM ŞUBE İSİM
118-387 96528 TR30 0001 0001 1838 7965 2850 01 ZİRAAT BANKASI BİLECİK / MERKEZ
00158 007 288 309669 TR61 0001 5001 5800 7288 3096 69 VAKIFLAR BANKASI BİLECİK / MERKEZ
93647363-1 TR19 0020 5000 0936 4736 3000 01 KUVEYTTÜRK BANKASI BİLECİK / MERKEZ
4001-000 5584 TR79 0006 4000 0014 1000 0055 84 TÜRKİYE İŞ BANKASI BİLECİK / MERKEZ
364-16 0000 27 TR41 0001 2009 3640 0016 0000 27 HALK BANKASI BİLECİK / MERKEZ
1044-629 9981 TR72 0006 2001 0440 0006 2999 81 GARANTİ BANKASI BİLECİK / MERKEZ
1940-443 9468-351 TR28 0013 4000 0044 3946 8000 01 DENİZ BANK BİLECİK / MERKEZ
0004303 TR83 0004 6005 2988 8000 0043 03 AKBANK BİLECİK / MERKEZ


Ayrıntılı bilgi Bilecik TSO Kapasite Şubesi yetkililerinden 0(228)-216 00 11- 104  numaralı telefonlar ile temin edilebilmektedir.

M. Koray Kılıç
Oda Muamelat Memuru
0(228)-216 00 11/12 D:4

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç