Text/HTML

YERLİ MALI BELGESİ

Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşaması ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçiliği  ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünler yerli malı olarak kabul edilir.Yerli malı belgesi, her mal için ayrı olmak üzere veriliş tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir.Yerli malı belgesi, Birlik tarafından belirlenecek odalar ve borsalarca düzenlenir ve bu belgenin düzenlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar Birlik Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi  (indir)
Yerli Malı Belgesi Taahhütname (1) (indir)
Yerli Malı Belgesi Taahhütname (2) (indir)
Yerli Malı Belgesi Katkı Oranı Hesap Cetveli (indir)
Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesi Esas ve gerekli dökümanları ( Bağlantı Linki )

Yerli malı belgesi için hazırlamış olduğunuz dosyayı aşşağıda belirtilen evraklar ile birlikte odamıza fiziken ulaştırmalısınız.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?

01-Yerli Malı Başvuru Dilekçesi 
02-Yerli Malı İçin Taahhütname 
03-Katkı Oranı Hesap Cetveli + Ekleri 
04-Kapasite Raporu
05-Sanayi Sicil Belgesi ( Geçerlilik süresi devam eden ) 
06-İşletme Kayıt Belgesi (Gıda işyerleri için)
07-İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti
08-Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
09-Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve 10-Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
10-Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi
11-Yurt içinden temin edildiği beyan edilen girdilerin üreticilerine ait sanayi sicil belgesi fotokopileri,
Not: Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.

Yerli Malı Belgesi Ücretleri 

Yerli malı belgesi başvurunuza istinaden 1 adet 350,00 TL ( TOBB Yerli malı ücreti ) + 1 Adet 1.800,00 TL ( BTSO Eksper Heyeti Ücreti ) olmak üzere 2 adet ayrı ödeme yapmanız gerekmektedir.TOBB Yerli malı belgesi Ücreti : 525,00 TL ( Tablo 1 )


Tablo 1 - (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hesap numaraları)
 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE HESAPLARI

HESAP NO

IBAN NO

BANKA

ŞUBESİ

785529

TR100006400000142010785529

T.İŞ BANKASI

AKAY

69072

TR350004600153888000069072

AKBANK

BAKANLIKLAR

5994350-5032

TR020001000760059943505032

ZİRAAT BANKASI

AKAY

2068017

TR210001500158007293586413

VAKIFLAR BANKASI

MERKEZ

16000038

TR140001200131100016000038

HALKBANK

ÇUKURAMBAR TİCARİ

  

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası eksper heyeti ücreti : 1,800,00 TL (Tablo 2)


TABLO 2 - Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası hesap numaraları ;

BİLECİK TİCARET ve SANAYİ ODASI BANKA HESAP NUMARALARI

HESAP NUMARASI

IBAN NUMARASI

BANKA İSİM

ŞUBE İSİM

118-387 96528

TR30 0001 0001 1838 7965 2850 01

BİLECİK / MERKEZ

00158 007 288 309669

TR61 0001 5001 5800 7288 3096 69

BİLECİK / MERKEZ

93647363-1

TR19 0020 5000 0936 4736 3000 01

BİLECİK / MERKEZ

4001-000 5584

TR79 0006 4000 0014 1000 0055 84

BİLECİK / MERKEZ

364-16 0000 27

TR41 0001 2009 3640 0016 0000 27

BİLECİK / MERKEZ

1044-629 9981

TR72 0006 2001 0440 0006 2999 81

BİLECİK / MERKEZ

1940-443 9468-351

TR28 0013 4000 0044 3946 8000 01

BİLECİK / MERKEZ

0004303

TR83 0004 6005 2988 8000 0043 03

BİLECİK / MERKEZ


Ayrıntılı bilgi Bilecik TSO Kapasite Şubesi yetkililerinden 0(228)-216 00 11- 104  numaralı telefonlar ile temin edilebilmektedir.


M. Koray Kılıç
Oda Muamelat Memuru
0(228)-216 00 11/12 D:4

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç