Muhasebe Müdürlüğü : 5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri gereğince ;
yapılacak işin niteliğine göre yasal zorunlulukları da göz önünde bulundurarak tüm işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleşmesini sağlayan birimdir. Odanın her türlü hesap işlerinin görevlisi ve sorumlusudur.

• Oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsilini sağlamak.
• Odalar arası munzam aidat paylaşımı ile ilgili işlemleri yürütmek.
• Oda Bütçesinin hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve bütçenin fiili mukayesesini yapmak ve sonuçları rapor halinde hazırlamak.
• Yapılan masraflar hakkında genel sekreter ve yönetim kuruluna bilgi vermek.
• Aylık mizanlar, Mali tablolar ve dönem sonu bilançosunu hazırlayıp kesin hesabı ilgili makama sunmak.
• Hesapları İnceleme Komisyonuna belirli periyotlarda tüm kayıtları ibraz etmek.
• Bütçe gereğince yapılması gereken tasarruf ve ödemeleri mevzuat hükümlerince, sözleşme ve satın alma koşullarını da göz önünde bulundurarak yerine getirmek.
• Odanın banka hesaplarını kontrol altında tutarak hesapları gösteren rapor hazırlamak, vadeli hesap işlemlerini yürütmek ve azami ölçüde verimli kılmak.
• Odamız Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, Hesapları İnceleme Komisyonu ve diğer Özel İhtisas Komisyonu üyelerine yıl içerisinde huzur haklarının tahakkuk ve ödemelerini yapmak.
• Yurt içi ve Yurt dışı görevlendirmelerle ilgili avans ve kapama işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak.
• Odamızın iştirak ettiği kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

BİLECİK TİCARET ve SANAYİ ODASI HESAPLARI;

İsim:
Ümit Aysev GÜÇLÜ
Görevi:
MUHASEBE MÜDÜRÜ
Telefon:
0 (228) 216 00 11/12
Dahili:
101
E-Mail:
aysev.guclu@bileciktso.org.tr

 

 

Kardeş Odalarımız

Copyrigt © 2015 Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.