Lütfen bir mod seçin: Denetim Panelini Göster? Büyüt 

K1 , *K1 ve K1(Ö) YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

         (TİCARİ AMAÇLA VE KAMYONETLER İLE YAPILACAK ŞEHİRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI İLE OTO KURTARMA, OTO TAŞIMA VE VİNÇ GİBİ PROJE DÜZENLENEREK ÖZEL AMAÇLI ARAÇ OLARAK TESCİLİ YAPILAN ARAÇLAR İÇİN)

1. Başvuru Dilekçesi  (örneği internet sitemizden temin edilebilir)
2. Şahıs  / Şirket ortaklarının ve yetkilisinin yerleşim belgesi ile nüfus cüzdanı fotokopisi ve Adli Sicil Kayıtları
3. Şirketin temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı ve fotokopisi)(Şahıslardan bu belge istenmez)
4. Şirketin Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi ve FAALİYET BELGESİ  (belgede unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak) (Şahıslardan bu belge istenmez)
5. Yetki belgesi talep edene  ait araçların ruhsat fotokopileri
6. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden vergi mükellefi olduğunu gösterir bir yazı/belge

NOT:

1)Yurt içi eşya  taşımalarında,  K1  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.K1(Ö) yetki belgesi alacakların araç ruhsatlarında CİNS bölümünde ÖZEL AMAÇLI ibaresi yazması mecburidir.
Gerçek kişiler için ;25 Ton Toplam ağırlık  Öz mal ticari Taşıt veya Taşıtlara sahip olunması şartı. 
Tüzel Kişiler için (Şirketler için) : 50 Ton Toplam ağırlık Öz mal ticari taşıt filosuna sahip olma şartı aranır. 

ÜCRETLENDİRME       : 

       K1 YETKİ BELGESİ :Toplam yüklü ağırlığı 3,5 Tonun üzerinde bulunan KAMYON vb… araçlar için ve şehirlerarası nakliyecilik faaliyetinde bulunacaklar için K1 Yetki Belgesi 19.856,00 TL Yetki Belgesi + 594,00 TL Taşıt Kartı Ücreti(Her araç için ayrı ayrı)  – Oda İşlem Ücretleri :Yetki Belgesi Ücreti 198 TL, Taşıt Kartı Ücreti Araç Başına 44 TL(Her araç için ayrı ayrı) 
       K1* YETKİ BELGESİ
:Toplam yüklü ağırlığı 3,5 Ton ve altında olan kamyonet cinsi taşıtlarla nakliyecilik faaliyetinde bulunacak olanlar için K1* Yetki Belgesi 4.964,00 TL Yetki Belgesi + 594,00 TL Taşıt Kartı Ücreti(Her araç için ayrı ayrı) – Oda İşlem Ücretleri :Yetki Belgesi Ücreti 198 TL, Taşıt Kartı Ücreti Araç Başına 44 TL(Her araç için ayrı ayrı) 
         K1(Ö) YETKİ BELGESİ : Araç ruhsatlarında ÖZEL AMAÇLI ARAÇ (Oto Kurtarma, Oto Taşıma ,Vinç vb.. ) proje ile tescil edilen  araçlar için K1(Ö) Yetki Belgesi 19.856,00 TL Yetki Belgesi + 594,00 TL Taşıt Kartı Ücreti(Her araç için ayrı ayrı) – Oda İşlem Ücretleri :Yetki Belgesi Ücreti 198 TL, Taşıt Kartı Ücreti Araç Başına 44 TL(Her araç için ayrı ayrı)  
Not : İşlem için geleceklerin araçlarının muayenelerine dikkat etmesini rica ederiz.      
 

         K2 VE *K2  YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

  ( ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ  EŞYA TAŞIMACILIĞI )

 1. Başvuru Dilekçesi  (örneği internet sitemizden temin edilebilir)
 2. Şahıs / şirket ortaklarının yerleşim belgesi ile nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Şirketin temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı ve fotokopisi) (şahıslardan bu belge istenmez)
 4. Şirketin Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi ve FAALİYET BELGESİ (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır) (şahıslardan bu belge istenmez)
 5. Şirketin Vergi mükellefi olduğunu belgeleyen vergi  dairelerinden alınmış yazı, (şahıslardan bu belge istenmez)
 6. Yetki belgesi talep eden şirket yada şahısa ait araç ruhsatı fotokopisi/leri 

 NOT :

      1) Esas iştigal konusu ile ilgili eşya  taşımalarında,  K2  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına   kayıt ve tescil   

          edilmiş özmal  taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.           

     2) Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 yetki belgesi 

         için ihtiyaridir. 

        K2 YETKİ BELGESİ : Toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonun üzerinde olan ve kendi esas iş konusu ile ilgili olarak (kendi malını taşıyanlar) için K2 Yetki Belgesi 19.856,00 TL Yetki Belgesi + 594,00 TL Taşıt Kartı Ücreti(Her araç için ayrı ayrı) – Oda İşlem Ücretleri :Yetki Belgesi Ücreti 198 TL, Taşıt Kartı Ücreti Araç Başına 44 TL(Her araç için ayrı ayrı)

Not : İşlem için geleceklerin araçlarının muayenelerine dikkat etmesini rica ederiz.  

          K2* YETKİ BELGESİ : Toplam yüklü ağırlığı 3,5 Ton ve altında olan ve kendi esas iştigal konusu ile (kendi malını taşıyanlar) için K2* Yetki Belgesi 4.964,00 TL Yetki Belgesi + 594,00 TL Taşıt Kartı Ücreti(Her araç için ayrı ayrı) – Oda İşlem Ücretleri :Yetki Belgesi Ücreti 198 TL, Taşıt Kartı Ücreti Araç Başına 44 TL(Her araç için ayrı ayrı) 
      

         K3  YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

         (TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK  EV VE BÜRO EŞYASI TAŞIMACILIĞI)

 1. Başvuru Dilekçesi (örneği internet sitemizden temin edilebilir)
 2. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şirket ortaklarının ve yetkilisinin yerleşim belgesi ile nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Şirketin temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı ve fotokopisi) (şahıslardan bu belge istenmez)
 4. Şirketin Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi ve FAALİYET BELGESİ (belgede unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır)(şahıslardan bu belge istenmez)
 5. Yetki belgesi talep eden şirket ya da şahıslara ait araç ruhsat fotokopileri 
 6. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden faaliyette bulunduğunu vergi mükellefi olduğunu gösterir bir yazı / belge
 7. Gerçek kişi ve taşıma  kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve  tescil edilmiş en az  35 ton Toplam Ağırlığı olan  eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtları

NOT:

 1) Ev ve büro eşyası  taşımalarında,   K3  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına  kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.       
 2) K3 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.

      K3 YETKİ BELGESİ : 9.926,00 TL K3 Yetki Belgesi Ücreti + 594,00 TL Taşıt Kartı Ücreti  – Oda İşlem Ücretleri :Yetki Belgesi Ücreti 198 TL, Taşıt Kartı Ücreti Araç Başına 44 TL(Her araç için ayrı ayrı)

Not : İşlem için gelecek araçlarının muayenelerine dikkat etmesini rica ederiz.

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Araç Düşüm Dilekçesi örneği

Araç İlave Dilekçesi örneği

Belge Yenileme Dilekçesi Örneği

K Belgesi Yeni Başvuru Dilekçe Örneği

 

            

M. Koray Kılıç
Oda Muamelat Memuru
0(228)-216 00 11/12 D:4

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç