1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Taahhütname

3. Hükmi Şahıslara ait Oda kayıt beyannamesi

4- Şube açılışına dair Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (2 adet)

5-Şubenin Temsil ve ilzama yetkililerin imza beyanları Müdürlüğümüzde alınmakta olup, Noterlerden alınan imza beyanları (tescil talepnameleri) kabul edilmemektedir.  Şube yetkilisi Müdürlüğümüz huzurunda imza beyanı veremeyecekse, bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Müdürlüğüne  Mesis başvuru talep numarasını ibraz ederek, imza beyanını (tescil talepnamesi) verebilir.


6-Şube müdürünün kimlik fotokopisi ve fotoğrafı (2’şer adet) 

 

7- Şube adresini gösterir kira kontratı veya tapu fotokopisi

ŞUBE KAPANIŞI
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı
 

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç