1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı 2 adet)

3-Bakanlık Temsilcisi görevlendirme yazısı (varsa)
Bakanlık Temsilcisi bulundurma zorunluluğu gerektiren işlemler; Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında. Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında. Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında. Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.

4-Tadil Metni (Bakanlık temsilcisi (varsa) veya divan heyeti imzalı - 2 adet asıl) Tadil edilen metin tam olarak yazılmalıdır.

5-Bakanlık izni ile kurulan şirketlerde anasözleşme değişikliğine dair Bakanlık izin yazısı aslı ve onaylı tadil metni

6-Hazirun cetveli

7- Toplantı gündeminin yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi ve iadeli Taahhütlü mektup listesi (TTK 416. göre yapılan toplantılardan istenmez)

8- Gündem

9- Şirket ünvanı tadil edilecek ise; şirketin Temsil ve ilzama yetkililerin imza beyanları Müdürlüğümüzde alınmakta olup, Noterlerden alınan imza beyanları (tescil talepnameleri) kabul edilmemektedir.  Şirket yetkilisi Müdürlüğümüz huzurunda imza beyanı veremeyecekse, bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Müdürlüğüne  Mesis başvuru talep numarasını ibraz ederek, imza beyanını (tescil talepnamesi) verebilir)
 

 

Kardeş Odalarımız

Copyrigt © 2015 Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.