1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2-Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı 2 adet)

3-Bakanlık Temsilcisi görevlendirme yazısı (varsa)
Bakanlık Temsilcisi bulundurma zorunluluğu gerektiren işlemler; Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında. Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında. Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında. Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında Bakanlık Komiseri bulunması zorunludur.

4-Hazirun cetveli

5-Gündem

6- Toplantı gündeminin yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi ve iadeli Taahhütlü mektup listesi (TTK 416. göre yapılan toplantılardan istenmez)

Genel kurulda gündeminde yönetim kurulu seçimi var ise, ek olarak aşağıda belirtilen evraklar eklenmelidir;

1-Görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair Noter onaylı 2 adet yönetim kurulu kararı, (Yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları, yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir.)

2-Şirketin Temsil ve ilzama yetkililerin imza beyanları Müdürlüğümüzde alınmakta olup, Noterlerden alınan imza beyanları (tescil talepnameleri) kabul edilmemektedir.  Şirket yetkilisi Müdürlüğümüz huzurunda imza beyanı veremeyecekse, bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Müdürlüğüne  Mesis başvuru talep numarasını ibraz ederek, imza beyanını (tescil talepnamesi) verebilir

3-Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge, (Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Görevi Kabul Beyanı)

4-Tüzel ortak, yönetim kuruluna seçilmesi halinde ise, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı ile tüzel ortağın belirlediği geçek kişi temsilciye dair yetkili organ tarafından alınmış noter onaylı organ kararı ve şirketin ticaret sicil tasdiknamesi

5-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” gereğince hazırlanacak.  (Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu.)

 

 

 

Kardeş Odalarımız

Copyrigt © 2015 Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.