1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Noter onaylı 2 adet Ortaklar Genel Kurul Kararı ( Şirket müdürü hükmi şahıs temsilcisi ise, temsilci değişikliğine ait atama ve azil kararı noter onaylı 2 adet)
3-Şirketin Temsil ve ilzama yetkililerin imza beyanları Müdürlüğümüzde alınmakta olup, Noterlerden alınan imza beyanları (tescil talepnameleri) kabul edilmemektedir.  şirket yetkilisi Müdürlüğümüz huzurunda imza beyanı veremeyecekse, bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Müdürlüğüne  Mesis başvuru talep numarasını ibraz ederek, imza beyanını (tescil talepnamesi) verebilir
4-Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge, (Pay sahibi olmayan Şirket Müdürünün Üyesi Görevi Kabul Beyanı) (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi ve çalışma izin belgesi eklenmelidir.)
5-Tüzel ortak, yönetim kuruluna seçilmesi halinde ise, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin temsilcisinin adı, soyadı, yerleşim yeri ile tüzel ortağın adının alınacak görev bölümü ve temsil kararında açıkça belirtilmelidir.
NOT: Şirket müdürü ataması sonucunda şirkette birden fazla müdür olması halinde, şirket müdürlerinden biri Müdürler Kurulu Başkanı olarak ataması gerekmektedir.
 

 

Kardeş Odalarımız

Copyrigt © 2015 Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.