LİMİTED-HİSSE DEVRİ İŞLEMLERİ

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Hisse devrine ilişkin Noter onaylı Hisse Devrine ait Ortaklar Genel Kurul Kararı (Kararda ortakların T.C. Kimlik Numaraları belirtilmelidir.)
3-Hisse devir sözleşmesi, (Asıl imzalı -Noter onaylı )
4-Pay defterinin noter bilgilerini gösteren kapağı ile beraber ilgili sayfalarının sureti (Devir eden ve devir alan kişilere ait)
5-Hisse devir sonucunda şirketin tek ortaklı kalması durumunda; Şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adının, yerleşim yerinin ve vatandaşlığının kararda belirtilmesi gerekmektedir.
6-Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluşuyorsa müdür atamasına ilişkin evraklar ilave edilecektir. Şirketin Temsil ve ilzama yetkililerin imza beyanları Müdürlüğümüzde alınmakta olup, Noterlerden alınan imza beyanları (tescil talepnameleri) kabul edilmemektedir.  Şirket yetkilisi Müdürlüğümüz huzurunda imza beyanı veremeyecekse, bulunduğu yerdeki Ticaret Sicil Müdürlüğüne  Mesis başvuru talep numarasını ibraz ederek, imza beyanını (tescil talepnamesi) verebilir
7-Vefat nedeni ile hisse dağılımında değişiklik oluyor ise veraset ilamı aslı ve bu karara dayanılarak yapılan hisse dağılımını gösterir Noter onaylı Veraset intikaline ait Ortaklar Genel Kurul Kararı
8- Şirkete yeni giren ortağa ait, kimlik fotokopisi ve fotoğrafı (2’şer adet)
10-Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi,
11-Yabancı Uyruklu Ortak var ise;
*Yabancı ortak hakiki şahıs ise, noter onaylı pasaport tercümesi (2 Adet)
*Tüzel kişi ise, şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren noter onaylı tercüme edilmiş faaliyet belgesi (2 Adet) (Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.)
*Şirketin Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış iştirak kararı (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
*Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
*Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre imza beyannamesi. (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
*Yabancı uyrukluların T.C. Vergi Kimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır.
 

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç